A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Заместник-министър на здравеопазването на среща в Златоградсряда, 17 Август 2016  861

Заместник-министър на здравеопазването на среща в ЗлатоградДнес, 17.08.2016 г., в залата на Общински съвет Златоград се състоя среща, инициирана от Кмета на Община Златоград Мирослав Янчев със заместник-министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски за възможностите за подобряване и развитие на общинското здравеопазване. В срещата взеха участие председателя на Общински съвет Емилия Кръстева, общински съветници, д-р Личев – управител на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” гр. Златоград, началник – отделения в лечебното заведение и директори на дирекции в общинска администрация.

Кмета на общината сподели основните проблеми, които се създават от липсата на достатъчно финансиране за стопанските разходи, което налага ежегодно болницата да се дофинансира със собствени приходи от общинския бюджет.
Реализираният проект по ОП „Регионално развитие” спомогна да се закупи нова апаратура за всяко отделение, а сега общината кандидатства да се реализират основните енергоефективни дейности по сградата на болницата.

Д-р Персенски сподели, че има информация за състоянието на болниците в региона. В Министерство на здравеопазването се разработва методика, за прецизиране списъка на общинските болници в планинските и труднодостъпните райони, която е с идея да се увеличи допълнителното финансиране за лечебните заведения.

Основен акцент на срещата бе дискутиране на идеята за обединяване в консорциум на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград с МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД - Кърджали. Обсъди се и възможността МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград да бъде база за специализация. Така ще се привлекат млади лекари в болницата, които ще имат възможност да работят, да получават възнаграждение и да специализират.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития