A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Забрана за паша на селскостопански животни в горски териториипонеделник, 10 Февруари 2014  994

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  


         УВАЖАЕМИ ЖИВОТНОВЪДИ,


Общинска администрация Златоград Ви уведомява, че на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.1 от Закона за горите, е издадена Заповед № 51 от 10.02.2014 г. на Кмета на община Златоград, с която е забранена пашата на селскостопански животни в горски територии, държавна собственост, както следва:


          Кметство

Местност

Отдел и подотдел

Площ /ха/

1. с. Аламовци

Карелска

63 б

  4,4

 

Карелска

63 н

  9,0

 

Карелска

96 е

14,7

 

Ломски дол

101 л

13,5

общо:

41,6

2. с. Ерма река

Бучовица

2 а

0,4

 

Бучовица

2 б

0,8

 

Мързянска застава

35 п

0,7

 

Мързянска застава

36 г

16,7

 

Мързянска застава

38 б

5,3

 

Гергова поляна

38 в

12,9

 

Гергова поляна

39 в

15,5

 

Флотация

43 е

0,5

 

Върбанови колиби

56 з

15,0

 

Върбанови колиби

56 л

13,1

 

Къртала

59 и

1,7

 

Къртала

62 ж

13,7

 

Къртала

62 и

2,1

 

Къртала

62 н

12,2

общо:

110,6

3. гр. Златоград

Ломски дол

105 и

1,0

 

Ломски дол

105 к

19,6

 

Вълчан дол

118 и

22,3

 

Вълчан дол

119 а

4,5

 

Хасидере

131 н

4,3

 

Хасидере

135 и

4,7

 

Хасидере

135 к

5,3

 

Хасидере

136 а

8,0

 

Хасидере

136 и

4,2

 

Хасидере

138 б

3,3

 

Мотушеви колиби

153 м

6,3

 

Мудрево

191 п

3,2

 

Байраматско

193 н

  9,0

 

Лескови колиби

516 д

13,0

 

Курбанище

519 е

9,2

общо:

117,9

4. с. Долен

Мудрево

191 б

11,1

 

Мудрево

191 в

3,9

 

Мудрево

191 г

13,2

общо:

28,2

 

ВСИЧКО:

 

298.3


                                               Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития