A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

За втора поредна година община Златоград се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден”понеделник, 22 Април 2013  766

С активното участие на над 887 доброволци на 20 април 2013г., община Златоград се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”.
Благодарение на всички, които се включиха доброволно в инициативата, в община Златоград бяха събрани над 1130 чувала и се извозиха 34 тона отпадъци.

Доброволното участие на фирми, предприятия, училища, детски градини, държавни институции и граждански доброволни формирования, бе доказателство, че все повече хора се приобщават към световните тенденции за опазване на околната среда и с личния си пример показват какво трябва да правим, за да опазим и защитим природата около нас.
Доброволци от фирма „Белотекс”, „Бултекс” и Общинска администрация почистиха участъци от речното корито на Малка река, Голяма река и р. Върбица. С доброволци от Гранично полицейско управление Златоград бяха почистени прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до самия гранично пропускателен пункт Златоград. Служителите от Районно управление „Полиция” Златоград почистиха прилежащите площи и скатове към речно корито на пътна отсечка от изхода на гр. Златоград до язовир Златоград, а с доброволци от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” се почистиха прилежащи площи, районите около обществените чешми и местата за отдих по Екопътека "Планинска прегръдка", която завършва при параклиса "Свети Атанас".
Представители на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” Златоград почистиха здравна пътека „Бучето”, а от Горско стопанство Златоград осигуриха почистването на местностите „Ломски дол” и „Гоговото”.
Гражданските доброволни формирования основно се включиха в почистване на междублоковите пространства, както и прилежащите площи около домовете им.
Заслуга за провеждане на мероприятието имат и дарителите, а именно „Съни маркет”, „Свобода 97”, „Строител”, ЕТ „Славчо Кьоров”, „ЕКОБУЛПАК”, Областна администрация Смолян, Предприятието за управление дейности по опазване на околната среда.
Инициативите по почистване и поддържане на речните корита на Малка река, Голяма река и р. Върбица ще продължат до окончателно им разчистване, с работници по програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие” и проект „Подкрепа за заетост. Във връзка с предстоящите Великденски празници, общинска администрация Златоград започва миене на улиците в общината.
Безспорен е приносът от включването на всички в инициативата и е показател за нашата осъзната отговорност за опазване на околната среда и поддържане чистотата на населеното място, в което живеем.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития