A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

За повече сигурност и спазване на обществения ред в община Златоградчетвъртък, 28 Март 2013  1071

В резултат на зачестили хулигански прояви в нощните питейни заведения, кметът на общината Мирослав Янчев инициира среща със заинтересованите страни.
Идеята на местната власт, да се засили превенцията по осигуряване на обществения ред, срещна пълно разбиране и подкрепа от всички присъстващи на срещата граждани, представители на Районно управление „Полиция” и собственици на питейни и развлекателни заведения.
Целта на тази среща бе да се обсъдят възможностите за преодоляване на създалото се напрежение и да се предприемат необходимите действия за предотвратяване на бъдещи такива. Да се обсъдят мерките, които е необходимо своевременно да се предприемат от страна на местна власт, органи на реда, собствениците на заведения и самите граждани, за подобряване на обществения ред и сигурността на територията на община Златоград.
Кметът Янчев увери присъстващите, че направените предложения от страна на гражданите за поставяне на паник бутони в рисковите заведения, недопускане на хора във видимо нетрезво състояние, осигуряване на допълнителни наряди за охрана от страна на Районно управление „Полиция”, намаляване на работно време на заведенията, осигуряване на допълнително осветление, където е необходимо, за да се избегнат затъмнени участъци в прилежащите площи към питейните барове, осигуряване на допълнителна охрана в самите заведения, инсталиране за достатъчен брой видеокамери за видео наблюдение, осъществяване на пропускателен режим на външните входове на заведенията, ще намерят отражение в нарочно изработен документ. Ангажимент, относно изпълнение на заложените отговорности в разработвания документ, ще имат всички ангажирани страни – местна власт, Районно управление „Полиция”, собственици на заведения.
Очакваме още предложения от жителите на община Златоград за включване на повече мерки за осигуряване на обществения ред. На последваща среща, направените предложения ще бъдат обсъдени и предложени на Общински съвет Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития