A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗА ДА ГЛАСУВАТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ Е НЕОБХОДИМА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ОБЩИНАТАчетвъртък, 09 Април 2015  707

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, през есента на 2015г., Община Златоград уведомява избирателите, които са живеели или работили в чужбина и имат регистриран настоящ адрес в съответната държава, но в момента живеят на територията на Община Златоград, за да упражнят правото си на глас следва да подадат Адресна карта за промяна в настоящия си адрес до края на месец април 2015г., за да бъдат включени в избирателния списък.

Място за подаване на адресна карта: в съответното кметство, където е постоянният адрес на лицето, всеки работен ден от 8.30 до 17.30часа.
Компетентна помощ по този въпрос може да получите от служителите в „Информационен център” към Общинска администрация Златоград. Телефони за информация от 8.30ч. до 17.30ч.: 0897000762; 03071/4577.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития