A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Временна организация за движение по общински път SML 2109 /ІІІ 867 Златоград-Аламовцичетвъртък, 10 Септември 2020  371

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.3 и §1а от Допълнителните разпоредби от Закона за движение по пътищата и във връзка с изпълнението на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път SML 2109 /ІІІ 867 Златоград-Аламовци и на принадлежностите към него”, се въвежда временна организация за движение, като пътят се затваря за движение на МПС от кръстовището на път към контролно-пропускателен пункт Златоград-Гърция с общински път Златоград-Аламовци, за времето от 9:00 часа до 18:00 часа, в периода от 09.09.2020 г. до 21.09.2020 г.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на Началника на Районно управление гр. Златоград към ОД на МВР гр.Смолян.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития