A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Временна организация за безопасност на движение по Републикански път II-86 Смолян – Средногорцивторник, 17 Април 2018  1776

Във връзка с активирането на свлачищно-срутищни процеси на Републикански път II-86 Смолян – Средногорци е издадена заповед на Директора на Областно пътно управление, с която се въвежда временна организация за безопасност на движение при определяне на нови обходни маршрути на републикански път II-86 Смолян – Средногорци. За движението на пътни превозни средства по направлението Смолян – Средногорци да се използват следните обходни маршрути:
• За автомобили с маса под 12т. да се използва маршрутът гр. Смолян – с. Влахово – общински път SML3274 (II-86, Смолян – Търън) Влахово – Кокорково – Орешица – новоизграден обходен път – общински път SML3251 (II-86, Смолян – Търън) – Тикале и отсечката от републикански път II-86 с. Търън – с. Средногорци и обратно;
• За автомобили с маса над 12т. да се използва маршрута гр. Смолян – с. Чокманово – с. Смилян – гр. Рудозем – с. Средногорци и обратно.
За осъществяване на контрол (първоначален, заключителен и внезапен) на новопоставената сигнализация е назначена комисия със Заповед на Директора на Областно пътно управление град Смолян.
ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития