A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Временна организация на движението на 03.05.2014г., по повод Първия празник на чевермето в Златоградсряда, 30 Април 2014  993

Във връзка с провеждането на Първия празник на чевермето в Златоград, Кметът на община Златоград, със своя заповед № 142/29.04.2014г., нареди да се затвори за движение на моторни превозни средства ул. „Беловидово” в гр. Златоград, в участъка от кръстовището при сградата на „Стария съвет” до ресторант „Кристал” и пътната отсечка от ул. „България”, по новия пътен мост, до кръстовището с ул. „Ахрида” и ул. „Крайречна”, на 03.05.2014г. (събота), от 10,30 часа до приключване на мероприятието.
На началника на РУ „Полиция” – Златоград, е възложено осигуряване на безопасността на движението по ул. „България” в гр. Златоград на 03.05.2014г. (събота), за времето, през което се извършва ритуала по пренасяне на чеверметата от градския парк към градския площад, от 10,30 ч. до 11,30 ч.
Контрол по изпълнение на заповедта е разпоредено на началника на РУ „Полиция” – Златоград.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития