A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Вече може да се плаща данък върху превозните средства за 2022 г.петък, 14 Януари 2022  104

Вече може да се плаща данък върху превозните средства за 2022 г.

5% отстъпка получават платилите до 3 май

От днес, 14 януари, е възможно заплащането на дължимия данък върху превозните средства и за 2022 година.

През тази година местните данъци не са променени. Формулата, по която се формира данъкът, включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.

Информация за размера на налога може да се получи в сградата на Общинска администрация, „Център за информационно обслужване“ или на телефон 0884600185.

Дължимият данък може да заплатите на две равни вноски - първата до 30.06.2022 г. и втората- до 31.10.2022 г. На предплатилите задълженията си за цялата година до 03.05.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто.

За патентния данък плащането може да се извърши на 4 равни вноски, както следва: до 31.01.2022 г., до 30.04.2022 г., до 31.07.2022 г. и до 31.10.2022 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, също ползват отстъпка 5 на сто.

На 31 януари 2022 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават данъчни декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година - 2021 г.

До 31 март 2022 г. тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2022 г.

За заплащането на данъците върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци гражданите ще бъдат уведомени допълнително.

Възможностите за плащане на местни данъци и такси към Община Златоград са следните:

  • В брой или с ПОС на касата на Община Златоград;
  • Банка ДСК, „Изипей“ АД и по интернет чрез еPay.bg;
  • „Български пощи“ ЕАД;
  • Чрез банков превод по банковата сметка на Община Златоград

„Интернешънъл Асет Банк“ АД,

IBAN: BG48IABG74918400867301

BIC: IABGBGSF

Кодове за вид плащане:

44 14 00  Патентен данък;
44 21 00  Данък върху недвижимите имоти;   
44 22 00  Данък върху наследствата;
44 23 00  Данък върху превозните средства;
44 24 00  Такса за битови отпадъци;
44 25 00  Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин;
44 28 00  Туристически данък;
44 65 00  Приходи от глоби, санкции и лихви;
44 80 13  Такси за притежаване на куче. 


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития