A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на ИСИСчетвъртък, 03 Септември 2015  678

На 09.09.2015г. (сряда) от 13.30 ч., в Парк хотел Пловдив, гр. Пловдив, дирекция „Наука“ в Министерството на образованието и науката, с логистичната подкрепа на ОИЦ-Смолян, организира национален семинар-рали на тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
Информационна кампания е посветена на възможностите за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).
В рамките на форума ще бъдат представени основни програми и инструменти като:
- Европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, ЕС COSME, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Новия инструмент на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия, EUREKA
- Националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Иновационния фонд, Фонд „Научни изследвания“.

Приложение: Програма


ПРИЛОЖЕНИE:
Програма на семинара


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития