A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИТЕ В VII КЛАС ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКАвторник, 03 Юни 2014  822

Уважаеми ученици и родители,
В изпълнение на указания на Министерство на образованието и науката, резултатите от положените изпити по български език и литература и математика ще бъдат обявени след 17,00 часа на 04.06.2014 г. в училищата, в които се провежда обучение в VІІ клас.
Всеки ученик може да направи проверка на своите оценки по БЕЛ и математика и по електронен път с ЕГН и входящ номер от служебната бележка на http://7klas.mon.bg след 17,00 часа на 04.06.2014 г.
Оценките от приемните изпити по БЕЛ и математика след 7 клас ще бъдат публикувани и на електронната страница на РИО – Смолян http://riobg.com, в раздел "Прием" - "Оценки приемни изпити - 7 клас".
Служебната бележка с оценките от приемните изпити се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас от 10.06.2014 г. до 12.07 2014 г.
Съгласно заповед на началника на РИО – Смолян учениците, които желаят да се запознаят с изпитните си работи по български език и литература и по математика могат да направят това в присъствието на родител или настойник на 9, 10 и 11 юни 2014 г. от 13.00 до 18.00 часа в РИО – Смолян, стая № 509, гр. Смолян, бул. "България" №14, етаж 5, в сградата на областна администрация. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
Подаването на документи за участие в приема на ученици в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в СОУ, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в СОУ и профилирани гимназии ще става в периода 17 – 20 юни 2014 г. в ОУ ”Проф. д- р Ас. Златаров“ гр.Смолян, кв. Райково, ул „Тунджа” № 7 от 8.00 до 18.00 часа.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
46

Актуално
Предстоящи събития