A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯпонеделник, 03 Април 2017  531

От 03 април 2017г. стартира приемането на молби – декларации по чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания за отпускане целева помощ за придружител.

Правоимащите са лицата с увреждания с Експертни решения на ТЕЛК / НЕЛК, с призната над 91% намалена работоспособност с право на чужда помощ.

Молба – декларацията се подава в Центъра за социална рехабилитация и интеграция – гр. Златоград всеки работен ден от 08:30ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:30ч.

Прилага се копие на Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК.

Срокът за подаване на молба – декларацията е 30 май 2017г.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития