A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Въвежда се временна организация на движението в центъра на гр. Златоградпетък, 02 Октомври 2015  977

Във връзка с реализацията на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ III – 867 „МАДАН-ЗЛАТОГРАД-БЕНКОВСКИ”, включително изграждане на кръгово кръстовище в гр. Златоград, се въвежда временна организация на движението в ремонтирания участък, в който се изгражда новото кръгово кръстовище и паркинг в центъра на гр. Златоград.
Строително-ремонтните работи ще се извършват поетапно, без прекъсване на движението, но при определени ограничения, въведени от временната организация на движение.
Пътното платно по бул. „България”, в участък от моста до магазин „SMALL Zlatograd” (или текстилната фабрика „Белотекс”) до частната автогара ще бъде затворено. Движението на моторни превозни средства ще се осъществява двупосочно по успоредната ул. „Беловидово” като се движението се отбива по моста до магазин „SMALL Zlatograd” в направление Банка ДСК – заведение „Амиго”- заведение „Дуко” и през моста на ул. „Ст.Стамболов”.
За жителите на кв. „Младост”, където е и СОУ „Антим I”, движението ще се осъществява от страничната улица-тупик (до частната автогара), продължава покрай сградата на бивша комендатура, пресича ул. „Освобождение” до „Свобода-97” АД, продължава по ул. „Славей” (пред Ученически пансион) и ул. „Антим I”.
Строително-монтажните работи от разклона за с.Ерма река до разклона на с.Долен ще се извършват без отбиване на движението по обходни маршрути.


ПРИЛОЖЕНИE:
Схема на временната организация на движението в центъра на гр. Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития