A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВЪВЕДЕНА Е ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ЗЛАТОГРАДпетък, 24 Август 2012  2280

Уважаеми жители на община Златоград,


Във връзка с реализация на обекти „Изграждане на комуникационно трасе – Златоград – Термес – Ксанти в гр. Златоград, община Златоград” и  „ Градски парк в гр. Златоград” и необходимостта от промяна на организацията на движение, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, съгласно чл.3 от Закона за движение по пътищата и § 1а от допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата, е въведена нова временна организация на движението както следва:

Затваря се едната лента за движение на МПС по ул. „България”, в участъка на строителството на обектите.

Временно начална спирка за тръгване на автобусите от гр. Златоград ще бъде паркинга срещу SG „Експресбанк”, гр. Златоград.

Срокът на действие на настоящата промяна в организацията на движението е в съответствие със сроковете на строителството на обектите „Изграждане на комуникационно трасе – Златоград – Термес – Ксанти в гр. Златоград, община Златоград” и  „ Градски парк в гр. Златоград”.


Общинска администрация -  Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития