A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ВАС се произнесе в полза на Решение на кмета на община Златоградвторник, 11 Октомври 2011  1279

ВАС се произнесе в полза на Решение на кмета на община ЗлатоградВърховният административен съд потвърди решението на КЗК и отхвърли като неоснователна жалбата на телевизия „СКАТ ТВ” ООД срещу Решението на кмета Янчев за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градски парк””. С това Решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване, се слага край на почти шестмесечния съдебен спор между община Златоград и бургаската телевизия, относно откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. ВАС смята, че решението на КЗК е обосновано и законосъобразно, и следва да се остави в сила. Твърденията на жалбоподателя за наличие на дискриминационен елемент в изискванията към участниците в обществената поръчка, се отхвърлиха и от двете институции като неоснователни.
Очаква се до края на м. октомври тази година, да бъде избрана фирмата-изпълнител, която в най-скоро време да започне реализацията на проектните дейности, свързани с реконструкцията на градски парк в Златоград. При липса на неоснователни обжалвания, още през идната пролет в Златоград ще се благоустрои парковата част на Казармения терен, разположен в центъра на града, който за съжаление години наред е занемарен и неподдържан и не може да се използва по предназначение. Чрез реконструкцията и рехабилитацията на градски парк в гр. Златоград ще се подобри архитектурния облик на градската част на Златоград и ще се повиши привлекателността на града ни.

Проектът предвижда да се обособят три паркови зони, като във всяка една бъдат позиционирани различни съоръжения, с цел задоволяване необходимостта на населението от развлечение, места за отдих и детски площадки. Озеленяването на парка е визирано в ново архитектурно-парково решение. Предвидени за засаждане са широколистни и иглолистни дървета, декоративни храсти и сезонни цветя като е осигурена и автоматизирана напоителна система, която ще гарантира постоянна свежест и естетика на ландшафта.
В проекта е предвидено декоративно парково осветление: по алеите - с декоративни стълбове и осветителни тела, а в озеленените тревни и храстови площи – ниско осветление.
Общата стойност на проектното предложение е 1 665 412.10 лева без ДДС.
С подобряването на централната градска част местната власт се надява да се привлекат чужди инвестиции, което да повиши и конкурентоспособността на населеното място.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
35

Актуално
Предстоящи събития