A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Върховният административен съд се произнесе по оспорвано от кмета решение на Общински съветпетък, 25 Ноември 2011  1198

Върховният административен съд на Република България остави в сила решението на Административен съд Смолян, с което се отменя като незаконосъобразно Решение на Общински съвет Златоград за определяне годишния размер на такса битови отпадъци на общината за 2011 г.
В своите изводи ВАС твърди, че при вземането на решението, Общински съвет Златоград е допуснал „съществени нарушения на производствените правила, които го опорочават”. Припомняме, че Общински съвет Златоград фактически гласува и приема решение, предложено от себе си, без то да бъде представено и обсъдено било с експерти от общинска администрация, или пък с членовете на постоянните комисии на Общинския съвет.
В началото на тази година Общински съвет прие план-сметка за разходите за битови отпадъци, в размер на 251 432 лв., като не се съобрази с предложената от кмета Янчев план-сметка за същите разходи, в размер на 342 044 лв. В резултат на това общинският бюджет се натовари с непосилни разходи, за които местната власт трябва да търси други източници на финансиране.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития