A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В Златоград се проведе работна среща по проект „ABUTRAINING”четвъртък, 24 Септември 2020  457

В Златоград се проведе работна среща по проект „ABUTRAINING”Днес се проведе междуведомствена работна среща на тема „Ролята на социалните и здравни специалисти в разпознаването на насилието над възрастни хора и в осигуряването на адекватна подкрепа“, организирана от Асоциация „Мария Кюри – МСА“ – гр. Смолян и Община Златоград.
Срещата бе проведена в рамките на проект „Обучение за социални и здравни работници по разпознаване насилието над възрастни и осигуряване на адекватна подкрепа”, с акроним „ABUTRAINING”, финансиран по Програма „Еразъм+”, в който Община Златоград е координатор и изпълнява в партньорство с Национална Асоциация на Работещите с Хора с Увреждания, гр. Пловдив, ЕТ „Аналитична зона – Станимира Начева“, гр. Сливен, REHAB EXP SAGLIK MUHENDISLIK DANISMANLIK Ltd STI, гр. Анкара, Турция и PhoenixKM, гр. Кортмарк, Белгия.
Срещата откри г-жа Елмира Угорлиева-Пехливанова, заместник-кмет на Община Златоград, която приветства всички присъстващи и сподели за ползотворното сътрудничество с Асоциация „Мария Кюри – МСА“ в грижата за хората.
Като представител на Дирекция „Социално подпомагане”, г-жа Кръстева представи случаи на домашно насилие върху възрастни хора и предложи мерки за законодателни промени в тази сфера.
Активно в срещата взеха участие, споделяйки личен опит, и служители на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, работещи с възрастни хора в неравностойно положение.
В рамките на събитието бяха представени и предоставени за безплатно ползване информационни обучителни материали в помощ на служителите – лични и социални асистенти, работещи с хора в неравностойно положение. Бяха проведени инструкции за формиране и развитие на дигитални умения, инструменти за установяване на нагласите на хора с интелектуални увреждания и специалистите работещи с тях и индикатори за разпознаване на насилието при възрастни хора.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 14 Април 2021
71
понеделник, 12 Април 2021
29
вторник, 09 Март 2021
170
сряда, 03 Март 2021
65

Актуално
Предстоящи събития