A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В Златоград отбелязаха Международния ден на хората с уврежданиявторник, 03 Декември 2019  298

В Златоград отбелязаха Международния ден на хората с увреждания В навечерието на Международния ден на хората с увреждания – 3 декември потребители на ЦСРИ от Клуб „Емпатия“ посетиха двете училища и общопрактикуващите лекари в гр. Златоград, където бяха сложени информационни табели в подкрепа на достойнството, правата и добруването на хората с увреждания.

Днес, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, се организира и отбеляза денят на хората със специфични потребности. Над 40 потребители взеха участие.

Кметът на Община Златоград – г-н Мирослав Янчев уважи с присъствието си потребителите и екипа на ЦСРИ. Благодари на служителите за професионалното отношение към хората със специфични потребности, за пълноценната работа и за качественото предоставяне на социални услуги. Направи обръщение към потребителите на Центъра и засвидетелства подкрепа и разбиране. Чрез одобрените проекти на 30 лица се предоставя патронажна грижа в домовете им, на 73 лица с потребност от чужда помощ по Механизъм Лична помощ са осигурени лични асистенти, 36 лица с увреждания имат лични асистенти по Постановление на Министерски съвет, на 120 лица, живеещи в риск е осигурен „Топъл обяд”. В началото на 2020 г. на 30 лица ще им бъдат назначени лични асистенти и домашни помощници по проект „Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот”. Кметът на Община Златоград – г-н Янчев сподели на присъстващите, че социалните дейности са приоритет в работата на Община Златоград и очаква всеки човек, който се нуждае от помощ и съдействие да потърси подкрепата му.

Директорът на ЦСРИ Николай Шопов също направи обръщение към ползвателите на социалната услуга. Направи равносметка за всичко постигнато през времето от откриване на Центъра до този момент. Всяка година има надграждане в предоставянето на социалните услуги. Сподели със задоволство, че съвместно с Община Златоград се предоставят проекти със социална насоченост, като се осигурява помощ на хора, живеещи в риск, хора с увреждания и се осигурява трудова заетост. Господин Шопов изказа благодарности за съдействието на Кмета на Община Златоград – г-н Мирослав Янчев, за осъществяването на всички социални дейности в общината.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития