A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В търсене на начини и форми за подпомагане дейността на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов", гр. Златоградпонеделник, 23 Ноември 2009  1369

В търсене на начини и форми за подпомагане дейността на МБАЛ По инициатива на кмета на община Златоград Мирослав Янчев, се състоя среща между местните власти на общините Златоград, Неделино и Кирково и ръководството на МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”. На срещата бе представено състоянието на лечебното заведение, неговите силни и слаби страни, както и вижданията за оцеляването му в днешната трудна ситуация. Наред с ежедневните дейности на местната власт за решаване на инфраструктурни, финансови, и социални проблеми, сериозен е и проблемът за осигуряване на своевременна и качествена медицинска помощ за населението от трите общини. МБАЛ е болничното заведение, което осигурява тази медицинска помощ за хората, които нямат възможността да пътуват.
Преструктурирането на здравеопазването в страната се основава на критерии, с които някои съществуващи лечебни заведения няма да могат да се справят. МБАЛ „Проф.д-р Ас. Шопов” разполага с медицинска апаратура, сравнително добра материално-техническа база и необходими специалисти. От тази гладна точка, заяви Янчев, местните власти имат морален ангажимент да се опитат да подпомогнат дейността ѝ. Така например въпреки недоброто си финансово състояние, община Златоград осигури от бюджета за 2009 година 75 000 лв. от собствени средства за подпомагане дейността на МБАЛ. „Осигуряването на качествено здравеопазване в общината” е приоритет, както на бюджет 2009 г., така и на бюджет 2010 г. на община Златоград, темата за запазване на статута на болницата е една от основните при провеждането на редица срещи и разговори на кмета Янчев с представители на централната власт, а също и на законодателната власт.
За да може болницата в Златоград да издържи на предстоящата акредитация и за да остане като болнично заведение в нашия регион, златоградският кмет отправи към представителите на общините Кирково и Неделино искане за осигуряване на финансова или техническа помощ.
Около 2500 лица е обслужила болницата за първите 9 месеца на годината, от които 17 % са от Община Неделино и около 17% - от Община Кирково.
От Регионалния център по здравеопазване Смолян и от РИКОСВ Смолян са получени удостоверения, че болницата отговаря на нормативните и хигиенни изисквания за подобна дейност. Извършени са ремонти на Детско отделение и аварийно стълбище, продължават ремонтните дейности за приемно-консултативните кабинети и Хирургично отделение.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития