A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

В Община Златоград приключиха дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“вторник, 01 Юни 2021  228

Проектът се изпълни от Община Златоград, с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони”, чиято обща стойност бе 1 924 348.67 лева без ДДС. Основните дейности, включени в проекта, бяха полагане на трайна асфалто-бетонова настилка на четири улици в село Старцево – ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”, ул. „Европа” и ул. „Пеньо Пенев”. Направено е и отводняването с отводнителни решетки, уличното плато се ограничи с вибропресовани бетонови бордюри. Поставиха се указателни табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет. Общата стойност на СМР на четирите улици в Старцево бе 717 044.63 лева.
В град Златоград по проекта се благоустроиха ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Албена”, ул. „Миньорска”, ул. „Клокотница“, ул. „Плиска“, ул. „Рила“, ул. „Виктор Юго“, ул. „Бор“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Акация“, ул. „Пейо Яворов“ и ул. Христо Ботев“. Общата стойност на СМР на тези улици възлиза на 570 312.87 лева.
В проекта за тези улици бяха заложени и се изпълниха следните дейности: разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, доставка и полагане на асфалтова смес и битум, полагане на бетонови бордюри, изграждане на дъждоприемни шахти, полагане на тротоари с бетонови плочи, указателни табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития