A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фондпетък, 31 Август 2012  1026

Уважаеми жители на община Златоград,

Съобщаваме ви, че Общински съвет Златоград прие Наредба № 20 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд на територията на Община Златоград.

Предстои кметът на общината да предложи на Общински съвет Златоград определяне на земите, които да подлежат на управление и разпореждане – отдаване под наем, аренда или продажба.

Всеки, който желае може да заяви намеренията си за ползване на земи от общинския поземлен фонд пред кметовете и кметските наместници по населени места, в срок до 28 септември 2012г.!

Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
53

Актуално
Предстоящи събития