A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Удължаване на пожароопасния сезон в Област Смолянвторник, 17 Ноември 2015  651

На основание чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и предложение с вх. № РД-01-22-1444/16.11.2015 г. от Директора на Регионална дирекция по горите – Смолян във връзка с топлото и сухо за сезона време, извършването на селскостопански дейности в земеделските земи, съседни на горските територии, извършването на ловна и туристическа дейност, и повишения риск от възникване на горски пожари, Областният управител на Област Смолян удължи срока на пожароопасния сезон в горските територии до 30.11.2015 г.
Контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии в Област Смолян ще се осъществява, самостоятелно или съвместно, от органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната дирекция по горите.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № ОК-03-02-1015 от 16.11.2015 г. на Областен управител на Област Смолян


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
119

Актуално
Предстоящи събития