A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“четвъртък, 14 Август 2014  840

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД,

Информираме Ви, че през месец август 2014 г. съгласно Заповед № РД08-44 от 23.07.2014 г. на Договарящия орган, се удължава продължителността на предоставяната услуга “Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Срокът се удължава до 31.12.2014 год. Така в Община Златоград назначените по проекта 100 лични асистенти ще се грижат още четири месеца за 100 лица с трайни увреждания.
Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проекта вече е 48 месеца, с планиран край 31.12.2014 г. включително, като няма да бъде извършван нов прием на документи.
От началото на 2011 г. в проекта са участвали 134 лица с трайни увреждания и 138 лични асистенти от община Златоград. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития