A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Училище и социална организация си партнират в работата си с ученицитепонеделник, 28 Ноември 2011  1042

Училище и социална организация си партнират в работата си с учениците
В Основно училище „Васил Левски” гр. Златоград експерти на Фондация „Международна социална служба-България” проведоха обучение на педагогическия съвет на тема „Да опазим децата”. В резултат на това обучение се разработва специална политика и процедура за закрила и предотвратяване на насилието над деца. Тази инициатива, проведена в рамките на проект „Регионален подход при осъществяване на реформата в обществената грижа за деца в област Смолян”, финансиран от фондация ОУК Женева, за първи път се реализира в българско училище. Очаква се златоградското училище да бъде пионер и в прилагането на изработените политики.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития