A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Ученици от Златоград ще изучават туристически маркетинг в Барселонапонеделник, 07 Юли 2014  750

На 05.07.2014 г. група от 20 ученици от ПГ „Христо Ботев”, гр. Златоград отпътува за едномесечна практика в Барселона.
Практиката се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот” на ЕС, като всички разходи по престоя на участниците се покриват със средства на проекта.
Целта на мобилността е да надгради базовите професионални компетенции на учениците чрез изграждане на умения за събиране и обработка на туристическа информация и нейното презентиране по най-атрактивен начин, обогатяване на техните езикови компетенции и формиране на умения за работа в мултикултурна среда.
Преди мобилността учениците преминаха предварителна педагогическа и културна подготовка, както и езикова подготовка по испански език, която има за цел да улесни тяхната интеграция в чуждестранната среда.
Практиката ще се проведе в отдела по туризъм на кметството на район Бадалона.
По време на практическите занятия младежите ще създадат карта на района с неговите основни туристически атракции, ще се научат да правят снимки и кратки видео клипове за туристически цели, ще изградят умения да събират туристическа информация и да презентират всяка от туристическите атракции с нейната история, указания как може да се стигне до мястото, какво може да се посети в района, какви културни дейности се предлагат.
Участниците ще имат за задача да обработят и разпространят цялата събрана туристическа информация за района чрез Mashup, дигитални флаери, виртуални списания, блог.
Практиката ще се ръководи от наставник, двама преподаватели и експерти от отдела по туризъм на кметството в район Бадалона.
Идеята на проекта е младите хора да изучат опита и добрите практики на Барселона в сферата на туристическия маркетинг, да се включат в действащ маркетингов проект на кметството на район Бадалона и стъпка по стъпка да придобият нужните практически умения, които след това да приложат в своята Община Златоград.
Тяхната задача след завръщането в България ще бъде да изготвят аналогичен туристически маркетингов продукт, но на Община Златоград, който да разпространят.
След всеки работен ден от практиката, както и в съботите, са предвидени културни визити, в които домакините от партньорската организация Acess Europe ще разкриват на младежите забележителностите на Барселона.
От своя страна младежите възнамеряват да впечатлят своите домакини с уникалната родопска музика и съхранените традиции и обичаи на Златоград.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития