A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Ученици от Златоград обмениха опит, със свои връстници от Полша и Румъния, в сферата на опазване на околната средасряда, 27 Октомври 2021  159

Ученици от Златоград обмениха опит, със свои връстници от Полша и Румъния, в сферата на опазване на околната среда

Членове на Сдружение „Ние“, гр. Смолян, сред които и ученици от СУ „Антим I“ гр. Златоград, взеха участие в подготовката и провеждането на международен образователен проект „Waste – not in good taste”, на тема управление на отпадъци и борба със замърсяването на планетата и климатичните промени. Проектът е финансиран по програма Еразъм+. Учениците презентираха своите наблюдения върху отношението на местната общност към битовия отпадък и обмениха опит и добри практики, съвместно със свои връстници от Полша и Румъния, за това как може да се “вдъхне нов живот” на непотребни вещи, вместо да бъдат изхвърлени на боклука.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития