A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Участвайте в ученическото скоростно изкачване до връх "Св. Атанасий"вторник, 17 Септември 2019  322

От името на Организационния съвет на ултрамаратона K3 Ultra отправяме най-учтива покана към учениците от пети до осми клас от Община Златоград да вземат участие в съпътстващото събитие на K3 Ultra, а именно скоростно ученическо изкачване от центъра на Златоград до параклиса „Св. Атанасий“.
K3 Ultra e събитие, което се организира на 28 септември 2019 г. за първи път на територията на Южните Родопи и е с център Златоград. Освен надпревара, то включва в себе си начинания, които да запознаят гостите на града с историята и обичаите в региона. За провеждането му надлежно са уведомени всички държавни и общински институции, които имат отношение към организацията.
В K3 Ultra са заявили участие едни от най-именитите български бегачи и спортисти от чужбина, но една от най-важните цели за организаторите е да дадем на младите хора пример за спортен дух и воля за победа.
Във връзка с това, като съпътстващо събитие, организираме, на 28.09.2019 г., от 10.30 ч., скоростен ученически преход от центъра на Златоград до параклиса „Св. Атанасий“. В него могат да участват ученици от пети до осми клас включително. Необходимо е те да са получили разрешение от своите родители с подписана, за целта, декларация, а също така да бъдат предупредени да носят обувки за спорт и връхна дреха.
За сигурността и здравето на учениците сме предвидили медицински пунктове в центъра на Златоград и на параклиса „Св. Атанасий“. Трасето ще бъде маркирано, а на всеки 300 м. по пътя ще разположим обучени доброволци с мобилна връзка, които ще следят за спазването на маркировката.
Всеки от финиширалите на параклиса ще получи медал, а вечерта, на площада, по време на официалното награждаването на бегачите от K3 Ultra, специално за участниците в ученическия скоростен преход ще бъде теглена томбола за два много примамливи и стойностни подаръка. По тази причина е необходимо всички финиширали на параклиса „Св. Атанасий“ да поставят имената си в урна, от която вечерта ще се теглят имената на късметлиите.
Надяваме се, че с участието си в събитието учениците от нашата община, ще се доближат до атмосферата на голямото състезание, ще изпитат удоволствие от физическата активност и след време да станат участници в бъдещите издания на K3 Ultra!


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития