A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЦДГ "Снежанка" ще реализира проект, финансиран от ПУДООСпетък, 22 Март 2013  1076

ЦДГ "Снежанка", гр. Златоград е одобрена за финансиране на проект „Учители , деца и родители - заедно можем повече”. Средствата за изпълнение на проектните дейности са осигурени от ПУДООС, в рамките на инициативата "Обичам природата и аз участвам"-2013 година. Размерът на одобрената финансова помощ е 5 000 лв. С осъществяването на проекта ще се реализират следните цели:
• създаване на възможности за придобиване на знания и опит в изучаването и опазването на околната среда за правилно поведение и отношение към природата;
• създаване на възможности за реализиране на съвместни дейности между учители, родители и общността за подкрепа на целите и задачите на предучилищното образование и възпитание в област „Природен свят” за формиране на активна гражданска позиция и повишаване на родителската ангажираност към живота на децата.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития