A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЦДГ „Радост” гр. Златоград започва реализация на проект, финансиран със средства по ПУДООСпетък, 12 Август 2016  855

ЦДГ  „Радост” гр. Златоград започва реализация на проект, финансиран със средства по ПУДООСЦДГ „Радост” гр. Златоград започва изпълнението на проект, одобрен за финансиране в рамките на Националния конкурс на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС „За чиста околна среда – 2016 г.” на тема : „Обичам природата - и аз участвам ”.
Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 5000 лв. с вкл. ДДС.
В рамките на проекта се предвижда да бъдат изпълнени следните дейности: облагородяване на застарелите тревни площи с нови дръвчета и храсти и озеленяването им с нов райграс; монтиране на кошчета за разделно събиране на отпадъци; закупуване и монтиране в двора на градината на образователни тематични игри; обособяване на „творческо ателие” в двора на градината, където децата ще имат възможност да изработват предмети и картини от природни и отпадъчни материали.
Основната цел, която ръководството на градината си е поставило с реализирането на проекта, е повишаване на екологичната култура на децата, формиране на правилно и грижливо отношение към заобикалящата среда и създаване на условия за провеждане на игри и учебни занимания на открито.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития