A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Три общински сгради ще бъдат санирани с безвъзмездно предоставени средства от Международен фонд „Козлодуй”вторник, 12 Юни 2012  1041

Община Златоград ще получи финансиране от Международен фонд „Козлодуй” на три проектните предложения, одобрени по Мярка 3 - Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната:

1. „Енергоефективни мерки за сградата на ОУ „В.Левски” гр. Златоград на стойност 250 169,18 евро, в която е включено полагане на топлоизолация на сградата и ремонт на покрива;
2. „Енергоефективни мерки за сградата на СОУ „Антим I-ви” гр. Златоград на стойност 91 213,52 евро, в която е включено подмяна на дограма и полагане на топлоизолация на сградата;
3. „Енергоефективни мерки за сградата на Общинска администрация гр. Златоград ” на стойност 96 120,70 евро, в която е включено подмяна на дограма и полагане на топлоизолация на сградата по фасади северозапад и югозапад.

С изпълнение на дейностите по подмяна на дограма и полагане на външна и вътрешна топлоизолация на сградите, окончателно ще се изпълнят всички енергоефективни мерки, препоръчани в енергийните одити, а за сградите ще бъдат издадени сертификати, отговарящи на енергопотребление - клас А.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития