A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Три читалищни библиотеки от Златоградска община ,включени в програма „Глоб@лни библиотеки-България”петък, 22 Януари 2010  1328

Три читалищни библиотеки  от Златоградска община ,включени  в програма „Глоб@лни библиотеки-България” На 23 декември 2009 г., в навечерието на Коледните празници, в кабинета на кмета на община Златоград, се подписа четиристранно споразумение за сътрудничество между Министерство на културата на Република България, Програма на ООН за развитие, Община Златоград и трите читалища, които бяха одобрени за включване в етап 2009 г. на Програма „Глоб@лни библиотеки-България”. За Златоградска община това са библиотеките на ОНЧ „Просвета” гр.Златоград, НЧ „Прогрес”- с. Старцево и НЧ „Орфей” – с. Ерма река. Още на 23 юни миналата година общински съвет Златоград даде съгласие, с единодушно гласуване, за кандидатстване на трите библиотеки за „Подбор на целеви библиотеки-2009 г. по програма „Глобални библиотеки-България”
За етап 2009 г. на програмата бяха подадени кандидатури на 840 библиотеки от 245 общини в страната и са избрани 455 библиотеки, одобрени за пълна подкрепа в рамките на субсидията на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. Пълната подкрепа включва ИКТ оборудване и софтуер за потребители, обучителна програма за библиотечните работници, включването в кампании по застъпничество, работа в мрежа, разгласа на новите библиотечни услуги в периода 2010-2013 г.
Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев и Председателите на трите читалища – Пламен Чингаров, Данко Сребрев и Лиляна Профирова, подписаха споразуменията и си пожелаха успешно участие на библиотеките в програмата „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки” и превръщането им в истински информационни центрове. Защото мисията на фондация „Бил и Мелинда Гейтс” е да предостави равен и лесен достъп до информация на всички граждани. Не случайно именно общественните библиотеки са избрани да участват в програмата, защото те са дом за всички граждани, независимо от тяхната възраст, професия и социална принадлежност. И затова програмата си е поставила за цел осигуряването на равнопоставен достъп до информация, знание, комуникационни и електронни услуги, чрез ползване на безплатен Интернет и други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество, да се повиши качеството на живот и да се ускори развитието на гражданското общество.
Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития