A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Студентски клуб на политолога от Софийски университет "Св. Климент Охридски" бе на работно посещение в община Златоградсряда, 12 Май 2010  1490

Студентски клуб на политолога  от  Софийски университет
Кметът на община Златоград –Мирослав Янчев се срещна със студенти по Политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Срещата бе инициирана от Студентски клуб на политолога и се проведе на 4 май 2010 г. в кабинета на кмета.
Кратката демографска, географска, административна и икономическа картина на община Златоград, която представи господин Янчев, впечатли бъдещите политолози, които споделиха своето желание да получат по-широка представа за механизмите и политиките на местната власт и в частност управлението на община Златоград.
От своята практика кметът сподели, че за да се постигнат реални положителни резултати при изпълнението на отделни политики е изключително важно да има ефективно взаимодействие между Кмет и Общински съвет.
В зависимост от степента и качеството на комуникация между отделните институции и между гражданите се определя доколко една местна власт е „обърната с лица към хората” и извършва дейност, в полза на общото благо, спазвайки принципа на прозрачност. Като пример за това господин Янчев посочи класирането на община Златоград в челната тройка на най-прозрачни общински администрации в България. Тази класация се прави всяка година от „Фондация за прозрачни регламенти” и в нея участват органите на местната власт.
В община Златоград официалната интернет страницата на общината, регионалната кабелна телевизия и вестник, информационните кампании и срещи с хората, свидетелстват за добрата воля на местната власт за „отварянето” на администрацията към гражданите и бизнеса.
Интерес студентите проявиха към това как се задържа местното население в родния край. Основната стратегия, възприета за привличане и задържане на младото население, е свързана с икономическия подем и обезпечаването на работни места, сподели господин Янчев и изтъкна положителните и отрицателни последствия от откриването на ГКПП Златоград.
В продължение на разговора, кметът Янчев запозна студентите с международните контакти, установени между Златоград и други чуждестранни общини.
Отбелязаха се и конкретни проблеми от основни сфери на обществения живот. Така например, по отношение на инфраструктурата в общината кметът сподели необходимостта от подобрения на асфалтовата настилка, както и на канализационната и водоснабдителна система.
Както на национално, така и на местно ниво приоритет на местната власт е образованието. Тъй като училищата и детските градини в общината, от началото на 2009 г., са с делегирани бюджети, целта на ръководството на общината е справедливо разпределение на финансирането. Усилията на местната власт са насочени и към запазване на многопрофилната болница в общината, повишавайки качеството на обслужване и привличане на висококвалифицирани медицински кадри. За тази цел, за 2010 г., 120 хил.лв. от общинския бюджет са планирани като инвестиция в здравното заведение.
Студентите проявиха голям интерес относно активността на гражданите в общината по време на местни, парламентарни, президентски избори и избори за Европейски парламент. В тази връзка кметът сподели, че заложената в България законова рамка за функционирането и устройството на властта на местно равнище е добра, с изключение на няколко допълнителни наредби и изменения в изборното законодателство. Дискутираха се и проблеми, свързани с планиране, изработка, контрол и изпълнение на проекти по програми, финансирани от Европейския съюз, като кметът насочи вниманието по-скоро върху качеството на проектите, отколкото върху техния брой.
Накрая на срещата студентите провокираха господин Янчев да сподели с тях мотивацията, която стои зад решението му да се бори за отговорността да бъде Кмет на община Златоград.
Студентският клуб на политолога (СКП) е независимо, непартийно, доброволно сдружение на студенти по Политология от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, учредено на 28.03.2008 г. От началото на февруари 2009 г. организацията е пълноправен член на Международната асоциация на студентите по политически науки (IAPSS).
Клубът си поставя за цел да допринася за получаването на по-добра квалификация, свързана с науката Политология, чрез срещи с български и чуждестранни политолози, политици, дипломати, държавни служители, изтъкнати общественици, учени и други, имащи отношение към вътрешната и/или външната политика на Република България. Клубът организира образователно- квалификационни и научни курсове, семинари, кръжоци, симпозиуми, конференции, конгреси, публични лекции и консултации.
Освен, че представлява интересите на студентите по Политология, СКП установява контакти между студентите и предоставя възможност за изследване и анализиране на процеси и явления, свързани с политическата, икономическата, културната и научната сфера.
Още снимки

ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
51

Актуално
Предстоящи събития