A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Студенти по архитектура избират да практикуват в Златоградвторник, 07 Юли 2009  1362

Студенти по архитектура избират да практикуват в Златоград  22 студенти по архитектура от Висшето строително училище „Любен Каравелов”, гр. София са на учебна практика в Златоград. В Стария град бъдещите архитекти ще заснемат интересни къщи-паметници на културата. Екипът от техните ръководители се срещна и с кмета на общината Мирослав Янчев. Пред него проф. арх., д.а.н. Маргарита Коева заяви, че са избрали Златоград защото това е градът, който е успял да ангажира частната инициатива в обществената идея за съхраняване на възрожденската архитектура и по този начин да се превърне в показателен пример за това как „консервираната историята” може да генерира приходи.
Кметът сподели с архитектите своите притеснения и желанието да се предприемат по-строги мерки, относно зачестилите застроявания в чертите на Стария град, които не отговарят на типичната за комплекса архитектура. Представителят на Националния институт по опазване на недвижимите културни ценности – арх. Едрева, бе категорична, че предприетите от кмета действия са правилната посока, за да не се допусне това, което става в известни туристически дестинации, като Медвен, Банско, Несебър, Созопол и т.н.
Деканът на Архитектурния факултет доц.д-р Недялко Гороломов, изяви желание за сътрудничество с местната власт при реализацията на бъдещи проекти и мероприятия на висшето училище в нашия град.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития