A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартират ремонтни дейности, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, по нови единадесет сгради в град Златоград.петък, 30 Август 2019  339

Стартират ремонтни дейности, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, по нови единадесет сгради в град Златоград.На 29.08.2019 г., Община Златоград проведе публично събитие – „Първа копка”, за популяризиране стартирането на четвърти проект, с насоченост към въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Проектът обхваща единадесет сгради и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Събитието се проведе пред първата сграда от проекта, по която започва изпълнение на строително-монтажни дейности – „Блок №128”.

С реализирането на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови" и "Текстилски блок", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-4, 46 домакинства от град Златоград ще преминат в по-горен клас на енергопотребление и се очаква да се реализират над 73 тона годишни спестявания на емисии на парникови газове (въглероден диоксид СО2). Финансовите средства, отпуснати за реализирането му, са в размер на 875 445.16 лева, от които 744 128.39 лева са средства от Европейския съюз, а 131 316.77 лева се осигуряват от националния бюджет.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития