A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартираха ремонтните дейности на улици в град Златоград и село Старцевочетвъртък, 12 Септември 2019  324

Стартираха ремонтните дейности на улици в град Златоград и село СтарцевоНа 11.09.2019 г. Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев и Кметът на село Старцево Румен Биндев дадоха старт на строителните дейности по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“, изпълняван от Община Златоград, с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони”, чиято обща стойност е 1 924 348.67 лева без ДДС. Основните дейности, включени в проекта, са полагане на трайна асфалто-бетонова настилка на четирите илици в село Старцево – ул. „Васил Левски”, ул. „Дельо Войвода”, ул. „Европа” и ул. „Пеньо Пенев”, отводняването ще бъде с отводнителни решетки, уличното плато ще се ограничи с вибропресовани бетонови бордюри, ще се поставят и указателни табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет.
Общата стойност на СМР на четирите улици в Старцево е 717 044.63 лева, а срокът за изпълнение на дейностите на тези улици е 3 месеца.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Строител” ЕООД с управител Христо Петков. Строителен надзор на обектите ще се упражнява от „Пловдивинвест” АД гр. Пловдив, а авторският надзор ще се осъществява от „Инфра Про Консулт” ООД гр. София.
По-късно, същия ден, Кметът Янчев даде старт и на четири улици в гр. Златоград – ул. „Рожен”, ул. „Първи май”, ул. „Албена” и ул. „Миньорска”, които са част от същия проект, който общината ще реализира. Обща стойност на СМР на тези улици възлиза на 570 312.87 лева, а срокът за изпълнение на дейностите е 7 месеца.
Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Нар” ООД. Строителен надзор на обектите ще се упражнява от „Пловдивинвест” АД гр. Пловдив, а авторският надзор ще се осъществява от „Екоинженеринг” ЕООД гр. Кърджали.
В проекта за тези улици се предвижда разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, доставка и полагане на асфалтова смес и битум, полагане на бетонови бордюри, изграждане на дъждоприемни шахти, полагане на тротоари с бетонови плочи, указателни табели с имената на улицата, пейки, кошчета за смет.
На събитията присъстваха и Председателят на Общински съвет Златоград - Емилия Кръстева, заместник-кметът на Община Златоград - Елмира Угорлиева-Пехливанова, Секретарят на Община Златоград - инж. Елка Чаушева, представители на Общинска администрация Златоград, общински съветници, представители на фирмите, които ще изпълняват строителството и фирмите, които ще осъществяват строителен и авторски надзор на обектите, както и много жители от общината.
Господин Янчев благодари на всички, които са помогнали за осъществяването на този, важен за Община Златоград, проект и апелира гражданите да осъществяват граждански контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития