A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира участието на Община Златоград по проект „Приеми ме 2015“петък, 11 Ноември 2016  988

Проект "Приеми ме 2015" се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Неговата цел е да се разшири обхватът на услугата "Приемна грижа" и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Община Златоград получи покана за участие в Етап 2 от проекта и през месец октомври подписа Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане. Със стартирането на Етап 2 от 01.11.2016г. се въвежда нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „Приемна грижа“ чрез екипи, сформирани на областен принцип.
Реализирането на следващия етап на проект „Приеми ме 2015” ще осигури по-добро качество на живот на уязвими групи деца, ще насърчи тяхното пълноценно включване в живота на обществото, а чрез приемни семейства - във всяка община - партньор ще доразвие на по-ефективно специализирано ниво професията „Приемен родител”.
На територията на Община Златоград има две приемни семейства, като към момента в тях са настанени две деца.
Развитието на услугата „Приемна грижа“ и постигнатите резултати по проекта идентифицират необходимостта от нейното надграждане. Въвеждането на иновативни компоненти ще доведе до усъвършенстване на приемната грижа на общинско, регионално и национално ниво, до по-широк обхват на децата, нуждаещи се от приемна грижа, с оглед включването на определи целеви групи.
Проектът е с продължителност 28 месеца - до 31.03.2018 г., вкл., като общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 51 600 000 лева.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития