A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира Проект "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград”понеделник, 15 Август 2016  808

Уважаеми жители на Община Златоград,

Информираме Ви, че от 10.08.2016 г. стартира Проект "Топъл обяд за нуждаещите се жители на Община Златоград”. Социалната услуга ще се финансира от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-03.02.
Документите за ползване на социалната услуга се подават от 10 август до 26 август 2016г. в Център за социална рехабилитация и интеграция, град Златоград.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
1. Лицата и семействата на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност (наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност);
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
5. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.


ОЩЕ НОВИНИ


петък, 14 Юли 2023
118

Актуално
Предстоящи събития