A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира обновяването на многофамилни жилищни сгради в Златоград и по четвъртия проект по ОПРРвторник, 27 Август 2019  489

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на първото публично събитие – „Първа копка”, за отбелязване старта на четвъртия проект, изпълняван от Община Златоград с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
Проектът цели повишаване на енергийната ефективност и обновяване на единадесет многофамилни жилищни сгради на територията на град Златоград.
Събитието ще се проведе на 29 август 2019 г. (четвъртък), от 18.00 часа, в гр. Златоград, ул. «България», в близост до блок №128, т.нар. „Текстилски блок”. Това е и първата сграда от проекта, по която ще стартират ремонтни дейности.
Останалите сгради, включении в проекта, са на сдружения на собствениците: "Ахрида 22", "Тракия", "Къща Виктория", "Велико Търново", "Раз Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", "Синчец", "Братя Хъмчеви", "Гогаджови", "Фамилия Касабови". Дейностите по тях се очаква да стартират през м.септември тази година.

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития