A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира обновяването на многофамилни жилищни сгради в Златоградпетък, 12 Юли 2019  534

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да ви поканя на първите публични събития, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради:

"Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград";
 "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград";
 "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград".
Откриването на строителните площадки ще се състои на 17 юли 2019г. (сряда) в гр. Златоград:
• от 17.30 часа, на ул. «Беловидово», в близост до блок №195А,
• от 18.00 часа, на ул. «Хан Аспарух», в близост до блок №189,
• от 18.30 часа, на ул. «Стефан Стамболов», в близост до блок №178.
Проектите се изпълняват от Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020 г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
Ще се радвам да изразите подкрепата си за проектите с присъствието си.


С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община ЗлатоградОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития