A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира новата учебна година и в Община Златоградчетвъртък, 15 Септември 2016  744

Стартира новата учебна година и в Община ЗлатоградС тържества, усмивки, много искрени пожелания за успехи и цветя, стартира учебната 2016/2017 година в Община Златоград.
Образованието и просветата са важни, защото чрез тях се откриват нови хоризонти, изкачват се и се покоряват нови върхове. Просветата възпитава добродетели. Знанието е сила. В динамичното време, в което живеем, именно училището е мястото, което дава посоката. Нека учителите имат силата да показват пътя и да създават добри хора. Нека учениците имат упоритост и търпение за истинско духовно съзряване.
Тази учебна година ще е по-различна от останалите, защото основните процеси в образователните институции в Община Златоград и в цялата страна ще се реализират съобразно новия Закон за предучилищно и училищно образование.
Във връзка с влизането в сила на Закона за предучилищно и училищно образование, считано от 01.08.2016 г. средните общообразователни училища стават средни училища.
Със Заповед № РД-14-112 от 07.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката е закрита Професионална гимназия „Христо Ботев” гр. Златоград (ДВ бр.54/2016 г.), но професионалната подготовка на територията на общината ще се провежда в СУ „Антим І” гр. Златоград.
Въпреки тревожния процес на намаляване броя на децата и учениците в общината, местната власт полага усилия за подобряване условията за обучение и труд в училищата и детските градини в Община Златоград, като към настоящия момент, с финансиране по Норвежката програма ще се извърши цялостна реконструкция на котелните стопанства, включващо монтаж на нови котли с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, подмяна на старите амортизирани отоплителни тела и тръбна мрежа.в училищата "Васил Левски" и "Антим I".
За общо 85 първокласника в общината звъня първия училищен звънец, прикова вниманието им по необикновен начин. Донесе емоция, която не би могла да се опише само с думи. Всеки от тях получи книжка-помагало с лично послание от г-н Мирослав Янчев Кмет на Община Златоград.
Тържествата се проведоха в дворовете на учебните заведения. С песни, танци и стихотворения, учениците и децата поздравиха родители, учители и гости.
Честит празник на всички носещи училището в себе си!


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития