A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира местната инициатива за разделно събиране на отпадъцисряда, 02 Март 2011  1170

Уважаеми съграждани,

Приканваме ви да се включите в инициативата за въвеждане на разделно събиране на отпадъците по домакинства, предприятия, учреждения, търговски обекти.

Да бъдем отговорни и взаимно да си помагаме в процеса на управление на отпадъците, означава да спазваме изискванията на националното законодателство и местната нормативна уредба, по отношение на управление на отпадъците и да бъдем непримирими към нарушителите!

Отпадъците са част от нашето ежедневие!

Събирайки разделно, всеки от нас ще допринесе за намаляване на количеството на отпадъците за депониране и разходите за транспорт до Регионалното депо в гр.Мадан.

Специализирани групи от общинска администрация ще ви предоставят необходимите за тази цел чували, а очакването ни към вас е с взаимни усилия да направим разделното събиране реалност.

Това можем да направим като:

1. Сгъваме или разкъсваме кашоните и картонените кутии преди да ги сложим в синия чувал или контейнер, за да заемат по-малко място.
2. Смачкваме обемните пластмасови бутилки, туби и алуминиеви опаковки от напитки, консерви. Така те по-бавно ще напълнят жълтия чувал.
3. В зелените чували или контейнери поставяме, предварително измити, стъклените опаковки от буркани и бутилки.

За допълнителна информация, въпроси и предложения за подобряване на системата, може да се обръщате на следните телефони:

0884600191, 0884600176, 0884600178.

Малко повече за създадената организация :

Разделно събраните отпадъци от опаковки в домакинствата, ще бъдат събирани и извозвани два пъти месечно от специализиран транспорт на „Екопак-България”АД.
За точните дати на събиране и извозване ще ви информираме чрез средствата за масова информация и предоставяне на писмен график.
Ако към датата на извозване сте напълнили съответния чувал или чувалите, е необходимо да ги изнесете и надлежно завързани да ги оставите до зачислената ви кофа за общ отпадък.
Домоуправителите на блокове и жилищни кооперации, ръководители на предприятия и учреждения ще трябва да обособят подходящо помещение, където временно да бъдат съхранявани разделно събраните отпадъци до графика им за извозване. За местоположението на помещението и достъпа до него, домоуправителите и ръководителите на съответните институции , трябва да имат ангажимента да уведомят служителите от общината на посочените телефони.

Общинска администрация Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития