A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Стартира изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”четвъртък, 19 Май 2011  1323

На 18 май тази година, на пресконференция с представители на местните и регионални медии, и публични институции, се даде старт на реалното изпълнение на един от най-важните инфаструктурни проекти за Златоград - „Изграждане на комуникационно трасе – гр.Златоград ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция и България 2007 – 2013 (ЕТС), съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите държави.
Проектът се осъществява от община Златоград в партньорство с периферия Източна Македония и Тракия, на територията на съседната гръцка област Ксанти. Партньорството между пограничните местни власти съществува от много години, като обхваща дейности по обмен на добри практики в местното управление , посредничество в установяване на бrзнес взаимоотношения, обмяна на опит в сферата на трансгранично териториално управление.
С отварянето на ГКПП Златоград-Ксанти, община Златоград се превърна във входно-изходна точка за България. Това изправя местната власт пред повече ангажименти и отговорности, относно осигуряването на качествена инфраструктура.
Поради това, като и с оглед организацията и облекчаването на пътнико потока, и осигуряването на безопасни условия за движение на хора и автомобили, община Златоград възложи изготвянето на Градоустройствено комуникационно трасе, обединяващо движението на автомобили от Смолян и Кърджали в посока Република Гърция. Част от това трасе е и предвиденият за изграждане участък по посочения по-горе проект. С неговата реализация ще се благоустрои съществуващата пътна инфраструктура в центъра на града и ще се осигури нормално движение на автомобилния трафик. Предвидени са дейности по покриване на част от речното корито, изграждане на паркинг и два моста, част от подхода към Република Гърция. Това е първият етап от реализацията на Комуникационното трасе Златоград-Ксанти. Инвестицията е на стойност 1 887 403,91 евро.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на комуникационно трасе – Златоград – ГП „Златоград – Термес – Ксанти”, финансиран от Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 г.”.


ОЩЕ НОВИНИ


сряда, 16 Юни 2021
28
сряда, 16 Юни 2021
27
петък, 11 Юни 2021
48

Актуално
Предстоящи събития