A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Срокове за плащане на данъчните задължения за 2009 г.понеделник, 26 Януари 2009  2383

Срокове за плащане на данъчните задължения за 2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ


Общинска администрация Златоград уведомява жителите на община Златоград за сроковете за заплащане на данъчните задължения за 2009 г.


Данък върху недвижимите имоти се заплаща на четири равни вноски в следните срокове:  • от 01.03.2009 г. до 30.04.2009 г. - първа вноска

  • до 30.06.2009 г. - втора вноска

  • до 30.09.2009 г. - трета вноска

  • до 30.11.2009 г. - четвърта вноска


На предплатилите данъка за цялата година до 30.04.2009 г. се прави отстъпка от 5 на сто.


Данък върху превозните средства се заплаща на две равни вноски  • до 31.03.2009 г. - първа вноска

  • до 30.09.2009 г. - втора вноска


На предплатилите данъка за цялата година до 31.03.2009 г. се прави отстъпка от 5 на сто.


Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която се декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. Патентен данък се заплаща на четири равни вноски:  • до 31.01.2009 г. - за първото тримесечие

  • до 30.04.2009 г. - за второто тримесечие

  • до 31.07.2009 г. - за третото тримесечие

  • до 31.10.2009 г. - за четвъртото тримесечие


Лицата, които до 31 януари 2009 г. са подали данъчна декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка от 5 на сто.


Годишните данъчни декларации на физическите и юридическите лица по ЗДДФЛ и ЗКПО се приемат в сградата на общинска администрация Златоград, ет. 5, стая 5.10.


Дължимите данъци за 2009 г. се заплащат в брой в сградата на общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов" № 1, партерен етаж - каса № 2 или по банков път в Банка ДСК - BIC код STSABGSF по банкова сметка: BG68STSA93008432230400


Данък върху превозните средства - 44 23 00


Окончателен годишен (патентен) данък - 44 14 00


За допълнителна информация: тел. № 03071/45 77 или 03071/25 81 или 03071/25 51.ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
107
вторник, 03 Януари 2023
143

Актуално
Предстоящи събития