A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СРЕЩА МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпонеделник, 17 Декември 2018  774

СРЕЩА МЕЖДУ МЕСТНАТА ВЛАСТ И БИЗНЕСА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДПо традиция в края на всяка година, по инициатива на Кмета на Община Златоград, се проведе среща-коктейл между местната власт и бизнеса в Община Златоград. Кметът Янчев сподели с гостите постигнатите резултати на Община Златоград за 2018 г. Година, в която бяха реализирани енергоефективни мерки, обновени многофамилни жилищни сгради, обновени четири обществени сгради, ремонт на покрива и санитарните помещения в ДГ „Радост” гр. Златоград, подменена бе дограмата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен, подобри се общинска инфраструктура.
Кметът Мирослав Янчев благодари на всички, които се отзоваха на поканата, за ангажираността им към актуалните предизвикателства, пред които Община Златоград е изправена в навечерието на новата година. Той сподели още, че успешното партньорство между бизнес и местна власт е ключът към просперитета и постигане на положителни и устойчиви резултати за общината ни.
Поздрав с музикално изпълнение към всички присъстващи отправиха децата от Център за подкрепа за личностно развитие гр. Златоград.
На срещата, изпълнителният директор на Местната инициативна група Кирково-Златоград Пламен Чингаров, запозна присъстващите с практическото изпълнение на Стратегията за водено от общността местно развитие. МИГ подпомага земеделски производители, физически лица, фирми, сдружения, читалища и местни власти от Община Златоград и Община Кирково в процеса на подготовка, одобрение и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и Програма за развитие на селските райони. Общият бюджет на стратегията по всички мерки за подпомагане е в размер на 6 376 908 лева, а срокът й е до 2020 г.


Още снимки

ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития