A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДпетък, 09 Декември 2016  769

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на въведената Система за разделно събиране на отпадъците в Община Златоград, Общинска администрация Златгорад обявява графиците за предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата в гр. Златоград, за 2017 год.

И през тази година ще се води статистика за броя на домакинствата пердаващи разделно събрани отпадъци, както и за количествата събрани и предадени отпадъци от съответния район.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
График за Район І а
График за Район І б
График за Район ІІ а
График за Район ІІ б
График за Район ІІІ


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития