A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАсряда, 13 Юли 2011  1008

Върховният административен съд София отхвърли жалбата на "СКАТ ТВ" ООД-гр. Бургас, с която бургаската телевизия иска налагане на временна мярка-спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка за изпълнение на обект "Рехабилитация на градски парк". Провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград”, открита с Решение №186 от 25.05.2011 г. на кмета на община Златоград, е възобновено, считано от 13.07.2011 г., във връзка с Определение № 10378 от 12.07.2011 г. на Върховния административен съд, на основание чл. 120а, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Във връзка с това, уведомяваме заинтересованите лица, че са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 17:30 ч. на 15.08.2011 г.; срок за получаване на оферти – до 17:30 ч. на 25.08.2011 г.; дата за отваряне на офертите: 10:30 ч. на 26.08.2011 г.
Решението за удължаване на срока за получаване на оферти е обнародвано в „Държавен вестник” и е публикувано в Регистъра на обществените поръчки.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
48

Актуално
Предстоящи събития