A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТпетък, 24 Февруари 2012  1094

"Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград", открита с решение №186/25.05.2011 г.
на кмета на община Златоград.


Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително монтажни работи на обект „Рехабилитация на градския парк в гр. Златоград", открита с решение №186/25.05.2011 г. на кмета на община Златоград, че ценовите предложения на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 28.02.2012 г. от 11,30 часа, в залата на Общински съвет гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” №1, ет. 2.


Мирослав Янчев
Кмет на община Златоград


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 27 Март 2023
36

Актуално
Предстоящи събития