A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С пресконференции Община Златоград стартира четири проекта по ОПРРвторник, 24 Септември 2019  469

С пресконференции Община Златоград стартира четири проекта по ОПРРНа 20.09.2019 г., Община Златоград проведе пресконференции за оповестяване стартирането на основните дейности, предвидени да се изпълняват в рамките на проекти, с акроними: ZlatownEECO2-1; ZlatownEECO2-2; ZlatownEECO2-3 и ZlatownEECO2-4. Проектите предвиждат инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и обновяване на тридесет и две многофамилни жилищни сгради в град Златоград и се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. Изпълнението на дейностите по сградите ще стартира етапно, предвижда се през 2019 година да стартират дейности по 20 сгради, а през 2020 година и по останалите 12.
Проектите са насочени не само към повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Златоград, но и с реализирането им ще бъде постигнато конструктивно укрепване, което да удължи експлоатационния период на сградите. Домакинствата ще преминат в по-горен клас на енергопотребление и ще се реализират спестявания на емисии на парникови газове (въглероден диоксид СО2).
Община Златоград следва устойчива и последователна политика за повишаване на енергийната ефективност на сгради в общината. С реализирането на проекти, които са с насоченост в тази сфера, се постига както намаляване на разходите за отопление и поддръжка, така и подобряване на качеството на атмосферния въздух и околната среда. Не на последно място се постига и подобряване на облика и визията на населеното място, в което се реализират. Това са проекти с добавена стойност, защото резултатите от тяхното реализиране се увеличават във времето.


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 06 Юни 2022
47

Актуално
Предстоящи събития