A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С НОВ АВТОМОБИЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА УСЛУГАпетък, 19 Юли 2019  1072

С НОВ АВТОМОБИЛ ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ МОБИЛНА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА УСЛУГАОбщина Златоград закупи лек автомобил, марка „Дачия - Лоджи“, с който ще бъде предоставена социално–здравната услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Проект № BG05M9OP001-2.040-0039-C001 „С грижа за хората в нужда” по Процедура: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Водеща организация по проекта е Община Златоград, а партньор е Община Чепеларе.
Патронажната грижа бъде предоставяна в периода от 01.09.2019г. до 31.08.2020г. със следните дейности: медицинска рехабилитация, двигателна рехабилитация, психологическа подкрепа и домашен помощник.
Мобилната социално-здравна услуга ще се предоставя по домовете от квалифициран персонал, ще бъдат обслужвани възрастни лица над 65 годишна възраст (навършили 66 години), със затруднения, ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и здравни проблеми, както и техните семейства с ограничения или невъзможност за самообслужване.


ОЩЕ НОВИНИАктуално
Предстоящи събития