A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

С два одобрени проекта за Община Златоград приключи конкурса „За чиста околна среда - 2015”, организиран от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за опазване на околната среда и водитевторник, 14 Април 2015  602

Община Златоград и Кметство с. Ерма река започват изпълнението на проект „В хармония с природата за по-добър живот”.
С отпуснатата, от ПУДООС, безвъзмездна финансова помощ, в размер на 9 999 лв. се предвижда почистване и благоустрояване на зона за отдих. В зоната за отдих ще бъде обособен първият малък басейн, осигуряващ възможност всеки, който пожелае да може да се възползва от лековитите качества на минералната вода.
В отговор на националната стратегия за опазване на околната среда и снижаване на риска от неблагоприятното въздействие на отпадъците, проектните дейности предвиждат с активното съдействие на населението от село Ерма река, да бъде въведено разделно събиране на отпадъците в кметството.

5 418 лв. е одобреното целево финансиране от ПУДООС за ЦДГ "Щастливо детство" с. Старцево за проект "Природата близо до нас". С него детската градина ще надгради възможностите си за формиране на екологично възпитание на децата и ще провокира отговорното им поведение към заобикалящия ги свят.ОЩЕ НОВИНИ


петък, 06 Януари 2023
110
вторник, 03 Януари 2023
147

Актуално
Предстоящи събития